Запослени

Руководство школе:

Мирјана Ракић – директор

Драгана Бирта – секретар

Невенка Ђокић – шеф рачуноводства

 

Стручни сарадник:

Биљана Стефановић – психолог

 

Наставници индивидуалне наставе:

Драгана Дурковић – логопед

Арјета Батовац – реедукатор психомоторике

 

Наставници дефектолози:

Жељка Ристић

Ивана Анушић

Славица Петковић

Синиша Јовановић

Данијела Трзин

Наташа Лепен Савкић

Татјана Јефтић

Биљана Митровић

Верица Матић

Слађана Живковић Ранђеловић

Марина Алексић Маринковић

Љиљана Марковић

Драгана Лукић

 

Техничко особље:

Гордана Ћирић

Негован Васић