Документа

Завршни извештај за 2016. – 2017.

Анекс 1 школског програма 2017. за пети разред

Анекс 2 Школског програма 2017.

Анекс 1 ГПРШ-а 2017.

ГПРШ за 2017. – 2018.

Школски програм 2017. – 2021.

ГПРШ за 2018. – 2019.

ГПРШ за 2021.-2022.

Школски програм 2021. – 2025.

Информатор о раду 2021

Развојни план 2020 – 2025.

Извештај о раду школе за школску годину 2021 – 2022.

Финансијски план за 2022.

Деветомесечни извештај за 2022.

ГПРШ 2022-23.

Информатор о раду школе

ГПРШ 2023-23.

Извештај о раду школе 2022-23.

Извештај о раду директора 2022-23.